Ngày đăng: 04/01/2022 11:42 AM

CÔNG TY TNHH KCE HOIST & CRANE VINA
- Địa chỉ: Số 104, Đường Thạnh Lộc 15, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

 

KCE Inc.
-  Địa chỉ văn phòng:  908-1ho. 264, Cheongna canal-ro, Seo-gu, Incheon , Korea

 

- Địa chỉ nhà máy: 647-3, Yulsaeng-ri, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea