Sản phẩm

CÔNG TY TNHH KCE H&C VINA là đơn vị cung cấp pa lăng cáp điện của KCE Inc. Hàn quốc tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp: 

  • Hệ thống cung cấp điện chạy dọc cho cầu trục (Ray dẫn điện an toàn 1P - Trolley Bar System);
  • Hệ thống điện chạy ngang (Hệ cáp dẹt - C-track);
  • Các phụ kiện sửa chữa thay thế của pa lăng cầu trục như bánh xe dầm biên, motor dầm biên, tay bấm điều khiển, điều khiển từ xa, bộ thắng các loại ...

Chúng tôi liên tục cập nhật các sản phẩm, giải pháp và công nghệ mới nhất trên thị trường, để có thể cung cấp các giải pháp phù hợp với tất cả các loại hệ thống nâng và xử lý công nghiệp. Dựa theo yêu cầu nâng và ngân sách của từng khách, chúng tôi có thể cung cấp thiết bị đóng gói tiết kiệm hoặc thiết bị nâng trên cao được thiết kế riêng. Thông qua việc phân tích yêu cầu của khách hàng, Chúng tôi sẽ luôn cố gắng làm hết sức mình để mang đến những thành phẩm tốt nhất.